Skip Navigation LinksLync

Veiledning for å benytte Lync i fjernundervisning

 Lync kan benyttes i nettleser (Lync Web App) eller med Lync 2013 / 2010 klienten som bla følger med Office pakken.

 • Alle lærere har tilgang til Lync-løsningen hos BFK.
  • Lærere kan opprette Lync møte i Outlook og distribuere denne til deltakerne.
  • Elever kan koble seg til disse møtene med Lync Web App som gjest eller med Lync klienten i Office 365.
 • Alle elever har tilgang til Lync med Office 365. 
  • Lync med Office 365 kan kommunisere med andre elever og koble seg til møter som er opprettet av lærere, samt kommunisere direkte med andre Lync brukere inkludert eksterne brukere og lærere.
  • Elever kan opprette Lync møter fra Office 365 portalen eller Outlook som er satt opp med Office 365 kontoen.
 • Når det opprettes et Lync møte lages det en url som kan distribueres til de som skal koble seg til.
 • Lync brukere kan kontakte og invitere hverandre ved å benytte e-postadressen (fornavn.etternavn@bfk.no eller be12345601@vgs.bfk.no)

Hvordan delta på et Lync møte: http://office.microsoft.com/nb-no/office365-lync-online-help/bli-med-pa-et-mote-fra-lync-web-app-HA102900084.aspx

Opprette / delta på Lync møte (Lync 2010 – engelsk): http://office.microsoft.com/nb-no/communicator-help/hurtigstart-konfigurere-starte-og-bli-med-pa-et-elektronisk-mote-HA102187491.aspx

Mer info om Office 365: http//vgs.bfk.no

Tips! Url-en som genereres når et Lync møte opprettes gjør at møtet vil åpnes i Lync programmet for deltakere som har denne installert. Hvis du vil "tvinge" deltagere til å bruke Lync Web App kan man legge til "?sl=1" bakerst på url-en. Eksempel: https://meet.bfk.no/meet/kari.normann/LTBKCS31?sl=1

Krav til PC og programvare

 • PC-en bør oppdateres jevnlig med oppdateringer for bla. operativsystem, Office pakken, nettlesere og drivere. Det anbefales å benytte Windows 7 eller nyere. De fleste PC-er nyere enn 4-5 år oppfyller kravene til maskinvare. (PC-er som har vært utenfor nettet i lengere tid bør sjekkes av lokal IKT ved problemer).
 • Nettleser: De fleste nyere nettlesere støttes. Full oversikt: http://technet.microsoft.com/nb-no/library/gg425820.aspx
 • Lync klient: Lync 2010 og Lync 2013 kan brukes.
 • Annet: Mikrofon, høyttalere, webkamera. (Lync godkjente USB enheter anbefales sterkt)
 • Det anbefales å benytte enheter som er godkjent for bruk med Lync. Dette fordi enheter som er laget for musikk ikke gjengir frekvensområdene for tale like godt, samt støyreduksjonsfiltre og annen fuksjonalitet. Dette gjelder spesielt de som benytter Lync regelmessig.

Tips: Lync 2013 kan lastes ned for brukere av Office 365. Se http://vgs.bfk.no for mer info om innlogging etc. 

Krav til internettforbindelse

Kravet til hastighet og type tilkobling til internett varierer ut fra hvordan ban bruker Lync. Overføring av direkte lyd og video og deling av skrivebord og applikasjoner er det som krever mest av internett forbindelse mht. hastighet og kvalitet for å fungere optimalt. Kun lyd og direktemeldinger krever vesentlig mindre. De fleste ADSL eller tilsvarende forbindelser eller bedre bør fungere for deltagere. ADSL har høyere nedlastingshastighet enn opplastingshastighet. Dette kan merkes ved at det er dårligere kvalitet ved deling av lyd, video, skrivebord etc fra egen PC.

 • Det anbefales en nedlastingshastighet på minst 4 Mbps og en opplastingshastighet på minst 0,8 - 1 Mbps for deltagere i et Lync møte. De som presenterer innhold bør også ha minst 4 Mbps opplastingshastighet.
 • Er det flere som deler samme linje må disse tallen multipliseres med antall brukere.
 • Disse tallene er kun veiledende. Mange forhold spiller inn og det kan i mange tilfeller være tilstrekkelig med mindre kapasitet, mens andre forhold gjør at det kreves mer kapasitet.
 • Mobile bredbåndsforbindelser kan fungere dårlig i perioder avhengig av dekning, tid på døgnet, type forbindelse etc. Anbefales ikke.
 • Andre som er tilkoblet den samme internett forbindelsen kan bruke båndbredde som gjør at Lync fungerer dårligere. Det samme gjelder installerte programmer som bruker internett forbindelsen.
 • Hvis det benyttes trådløs forbindelse bør ikke denne være en flaskehals mht hastighet eller påvirke forbindelsen negativt på andre måter.
 • Lync løsningen forsøker å justere kvaliteten på det som overføres avhengig av brukerens båndbredde (hastighet). Det er imidlertid krav til at ytelsen er ganske stabil og ikke varierer mye.
 • Det er ikke kun ren hastighet / båndbredde som må være innenfor kravene. Kvaliteten på internett tilkoblingen mht. forsinkelse, pakketap, støy, stabilitet etc påvirker direkte kommunikasjon. Mange potensielle problemer kan utelukkes med en god forbindelse med vesentlig bedre kapasitet enn minimumskravene. 

 

Feilsøking ved problemer med tilkobling og kvalitet.

Hvis det oppleves problemer med trådløs nettverkstilkobling på skoler, kan dette påvirke stabiliteten til Lync. Forsøk hvis mulig å benytte kablet nettverkstilkobling for å eliminere dette som feilkilde.

Hvis du opplever problemer - gjør dette først:

 1. Restart Lync klienten (velg "tilgjengelighet" og "Avslutt")
 2. Restart PC-en (eller Mac, mobil enhet etc).
 3. Sjekk at Lydenheter og kamera er riktig tilkoblet.
 •  
 • Andre feilsøkingstips:

  • Sjekk internettforbindelse. Går det raskt å åpne nettsider? Hastigheten på internett forbindelsen din kan du måle selv feks. her: http://speed.bredbandsguiden.no
  • Det kan evt. forsøke å resette modemet fra internett leverandøren med å ta ut strømmen noen minutter.
  • Hvis mulig kan kabel i stedet for trådløs tilkobling utelukke problemer med dårlig trådløs forbindelse.
  • Tilbakestill nettleser, forsøk evt. en annen nettleser.
  • Hvis det oppleves problemer med forbindelsen, forsøk å skru av andre PC-er og lukk programmer du ikke trenger.
  • Sjekk for Windows oppdateringer og driveroppdateringer (kontakt evt. lokal IKT).
  • Forsøk evt. å koble til Lync fra skolens nettverk.
  • Hvis du mistenker at det er problemer med PC-en, kontakt lokal IKT for feilsøking.
  • Benyttes Lync Web App kan du klikke «F9» for å få opp en logg over hendelser. Denne er nyttig for IKT for feilsøking.
  • Hvis du får en melding om tilgjengelig oppdatering for Lync Web Meeting Plugin i nettleseren bør denne installeres.
  • Nyeste versjon av Lync programmet (Lync 2013) er den versjonen som kan gi best brukeropplevelse og kan gi mer muligheter for feilsøking og være mer «robust» enn Lync i nettleseren.
  • Verktøy for testing av forbindelse mellom Office 365 og klienter (avansert): http://em1-fasttrack.cloudapp.net/o365nwtest ​